1398/11/24 - 8:41
استقبال باشکوه مردم در مراسم افتتاح ستادهای انتخاباتی سید محمد سادات ابراهیمی در شهرهای شوشتر و گتوند
ستاد انتخاباتی سید محمد سادات ابراهیمی