چاپ        ارسال به دوست

آیا رای دادن وتشویق مردم به شرکت درانتخابات جرم هست؟

این روزها عده زیادی ازمردم عزیز  بدلیل فشارهای کمرشکن گرانی و تورم، نبوداشتغال  و عبور از برخی خطوط قرمزها، از حمایت و رای دادن  به اقای روحانی پشیمان هستند. تااینجا درست و تایید ، امابرخی ها که  کارنامه مثبت و قابل توجهی ندارند،این مقدمات را فراهم می‌کنند تا رقیب را ازمیدان رقابت بیرون کرده و خود را مردمی جا بزنند و به قول معروف باگل الودکردن آب ،ماهی خودرا بگیرند وضمن تخریب دیگران ، خودرادلسوزمردم معرفی نمایند.
وحال انکه اینان خود باید پاسخگو باشند، که چرااینهمه مشکل کمرشکن و ویران کننده برای مردم بوجود امده است؟
درمقابل گرانی های اخیرچه کرده اند؟
چرا کلیه طرح های مهم واساسی وزیربنایی تعطیل شده است؟
چراکارخانه ها یکی پس ازدیگری بنحوغیر اصولی و غیرمنصافانه واگذار میشوند؟
چرا نه تنهاشغل جدیدی تولید نشد ،بلکه کارگرانی که مشغول کاربودندهم اخراج  شدند؟
وهزاران چرای دیگرکه در زمان مناسب خواهم گفت‌.
اری اینان معتقدند کسانی که سبب شدند تا مردم به رییس جمهور فعلی رای دهندیامسئولیت ستادوی رابه عهده داشتند، باید در خصوص تمام کارها و اقداماتی که رییس جمهور و دولت انجام داده،پاسخگو باشد و حال انکه اگه این استدلال ابکی را بپذیریم، بجای اینکه دولت پاسخگو باشد مردمی که به اقای رییس جمهور رای دادند باید پاسخگو باشند درحالی که این منطق از اساس درست نیست.
به نظرحقیر،هرگروه وجناح سیاسی یا کسی، که باعث تشویق مردم به شرکت دراصل انتخابات شود از این جهت که سبب افزایش رای به نظام اسلامی و مشارکت مردم شده است کار پسندیده ای انجام داده است.اما پاسخ درباره عملکرد را متولیان امور باید بدهند. بلی اگر حامیان جریانی از اشتباهات کاندیدای پیروز خود حمایت کنند حتما جای نقد و انتقاد دارند وبایدجوابگوی اشتباهات ‌وی باشند.
اینجانب باصراحت اعلام میکنم خط مشی دولت دوم اقای روحانی نسبت به دولت اول او تفاوت اساسی کرده و برخی ازموضع گیری های او گذشتن از خطوط قرمز بوده و انها راتایید نمی کنم، ازطرفی درحل مشکل بیکاری ،اقتصادومعیشت مردم خوب عمل نکرده است.
اختلاس های پی درپی  در دولت اقای روحانی، دکل دزدها و اختلاس گران دولت احمدی نژادی هارابرای مردم رو سفیدکرد.

اینجانب همانندخیل عظیمی ازمردم ایردات اساسی وجدی به عملکرددولت فعلی دارم وخصوصا دولت دوم ایشان فاصله زیادی باانچه فکرمیکردم گرفت.
همان طوری که برخی ها از اقای احمدی نژادحمایتهاکردند، امادر دولت دوم اوان حمایت هارابرداشتند.
 اینجانب معتقدم تمام مشکلات اقتصادی ربطی به خارج از کشور ندارد ،بلکه ناشی از سیاست‌های ناکارآمدمجلس دهم و دولت یازدهم است،مجلس ودولت اگر درست تصمیم بسازندو بگیرندودررویه فعلی تغییربدهند،وچشم امیدشان به جوانان ومردم وتوان داخلی باشد،مشکلات نیزبه حداقل خواهندرسید.

باتوجه به ضعف شدیدمجلس فعلی،وشرایط خاص کشورعزیزمان، بهترهست جناح های سیاسی  مطرح کشور،افرادتوانمند، کار امد، مجرب شجاع و پاکدست خودرابه مردم معرفی کنند،وچنانچه جناح های سیاسی به هردلیلی افرادواجدشرایط مدنظرانهارامعرفی نکردنددرصندوق رای پاسخ انهارابدهند. هرکسی که بتوانددراین شرایط بحرانی به کشورخدمت کندبایدحمایت شودخواه اصولگراباشد،یااصلاح طلب یامستقل،مهم توانمندی ،کارامدی،تدین، تجربه،تخصص ،شجاعت وپاکدستی  ومردم داربودن است‌.

بنده اعتقاددارم هرکسی که توسط شورای محترم نگهبان اعم از کاندیداهای مجلس یا خبرگان یا رییس جمهور تایید شوند حمایت از انها نه اشکال قانونی دارد نه شرعی ،اماهرزمانی که هرکدام ازمنتخبین مذکور،شرایطی که لازم برای ان منصب هست راازدست بدهدویااگردر مقابل اسلام ، انقلاب ، امام ورهبری قراربگیرند، خودبخود صلاحیت خودشان راازدست میدهند.
ونبایدحمایت شوند همچنانی که برخی ازشخصیت هامطرح کشور،براساس رویه دولت اول اقای احمدی نژاددر دولت دوم به اورای دادند اماچون منحرف گردیدحمایت های خودرابرداشتند.

پس بدیهی هست کسانی که توسط این نهاد تاییدصلاحیت می شوندحمایت کردن ازآنهاهیچ اشکالی نخواهدداشت وصرفاحمایت ازهرشخصی نیز دال برحمایت ازجناح اونیست.
شرایط مملکت با توجه به عملکرد این مجلس ودولت و فشارهای همه جانبه ای که از خارج و داخل به کشوروارد می آید، ایجاب می کند که ما گلایه ها را کنار بگذاریم و برای تشکیل یک مجلس انقلابی وکارامد که به معنی واقعی درد ملت را درک کنندوسخنگوی الام مردم بوده  و به جد پیگیر حل معضلات انان باشند، تشکیل دهیم.

بنابراین در این شرایطی که دشمنان برای نظام اسلامی نقشه های شومی برای ناامن کردن کشوروانهدام بنیه اقتصادی کشور کشیده اند،‌ راه حفظ و نجات کشور و نیز عبور از بحران ها درانسجام ملی و اطاعت از فرامین ولایت مطلقه فقیه وتشکیل مجلسی توانمندبرای وادارکردن دولت جهت حل مشکلات مردم می باشد.والسلام
سیدمحمدسادات ابراهیمی
۹۸/۹/۲۱


٢٠:٣٨ - جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨    /    شماره : ٥٦    /    تعداد نمایش : ٢٩٩٠


امتیازدهی